•  
  •  
  •  

 

 

Добре дошли

„Най-верните приятели – родителите.

Най-големите дарители – учителите.

Най-добрите учители – децата.”

Майка Тереза

 

Актуално

Име на събитие

 

В летописната книга на училището, започната през 1907 г., е посочено, че Основно училище "Свети свети Кирил и Методий", с. Сърнево е започнало да съществува ка¬то килийно училище от 1842 г. Според справка, на¬правена в Държавен архив, гр. Стара Загора, то съществува от 1830 г....

Прочети повече....


Име на събитие

 

В летописната книга на училището, започната през 1907 г., е посочено, че Основно училище "Свети свети Кирил и Методий", с. Сърнево е започнало да съществува ка¬то килийно училище от 1842 г. Според справка, на¬правена в Държавен архив, гр. Стара Загора, то съществува от 1830 г....

Прочети повече....


Име на събитие

 

В летописната книга на училището, започната през 1907 г., е посочено, че Основно училище "Свети свети Кирил и Методий", с. Сърнево е започнало да съществува ка¬то килийно училище от 1842 г. Според справка, на¬правена в Държавен архив, гр. Стара Загора, то съществува от 1830 г....

Прочети повече....


Име на събитие

 

В летописната книга на училището, започната през 1907 г., е посочено, че Основно училище "Свети свети Кирил и Методий", с. Сърнево е започнало да съществува ка¬то килийно училище от 1842 г. Според справка, на¬правена в Държавен архив, гр. Стара Загора, то съществува от 1830 г....

Прочети повече....


Име на събитие

 

В летописната книга на училището, започната през 1907 г., е посочено, че Основно училище "Свети свети Кирил и Методий", с. Сърнево е започнало да съществува ка¬то килийно училище от 1842 г. Според справка, на¬правена в Държавен архив, гр. Стара Загора, то съществува от 1830 г....

Прочети повече....


Календар

 

Контакти